Znajdujemy skuteczne rozwiązania dla firm


Sagan Consulting to zespół doświadczonych, doskonale zorientowanych w swojej branży doradców, będących na czasie oraz nieustająco podnoszących swoje kwalifikacje tak, by sprostać najtrudniejszym zleceniom.

 Naszą misją jest realizacja projektów doradczych dla przedsiębiorstw z zakresu zarządzania i finansów.

Liczby mówią same za siebie.

255

Wdrożeń

 160

Milionów PLN Pozyskanego Finansowania

 365

Liczba Klientów

14

Lat działalności

 Największą zaletą naszego działania jest elastyczność.

 Oferta

Każdy projekt realizowany przez naszą firmę traktujemy w sposób indywidualny. Pierwsza faza prowadzonych przez nas prac skupia się na wstępnym poznaniu Państwa firmy oraz analizie jej aktualnego standingu finansowego.

 Projekty


Naszym klientom zapewniamy całkowitą dyskrecję i poufność przekazywanych nam informacji. Bez zgody Państwa nie informujemy osób trzecich zarówno o szczegółach zrealizowanych projektów, jak również o samym fakcie korzystania z naszych usług.

Oto kilka projektów dotychczas zrealizowanych przy współudziale SaganConsulting.

Zakres prac: badanie bieżącego standingu finansowego, zdolności kredytowej oraz opłacalności realizowanych rodzajów działalności gospodarczej spółki działającej w branży rolniczej; doradztwo i współpraca w procesie przygotowania programu restrukturyzacji finansowej oraz organizacyjnej przedsiębiorstwa; doradztwo i współudział w negocjacjach z instytucjami finansowymi współfinansującymi spółkę.


Zakres prac: współpraca i pomoc przy budowie modelu ekonomiczno-finansowego dla spółki w zakresie prowadzonej działalności handlowej (w tym analiza wariantów rozwoju i efektywności inwestycji); pomoc w pozyskaniu środków pieniężnych niezbędnych dla finansowania kapitału obrotowego; analiza strategiczna spółki i grupy; bieżące analizy obejmujące rozwiązania z zakresu rachunkowości zarządczej i finansów.

Zakres prac: analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa działającego w branży meblarskiej; doradztwo i współpraca w procesie budowania programu inwestycyjnego związanego z nabyciem zakładu produkcyjnego, restrukturyzacją i wsparciem finansowym dla przedsiębiorstwa (w tym ocena efektywności kilku wariantów inwestycji).

Zakres prac: pozyskanie finansowania na potrzeby akwizycji spółki z branży energetycznej; przygotowanie pełnej dokumentacji ekonomiczno-finansowej według procedur bankowych; wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Zakres prac: opracowanie oraz wdrożenie systemu controllingu operacyjnego w spółce zajmującej się projektowaniem oraz wykonaniem wysokospecjalistycznych linii galwanizerskich przede wszystkim dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego; analiza bieżącej sytuacji finansowej spółki pod kątem pozyskania finansowania bieżącego.

Zakres prac: doradztwo i współpraca w procesie przygotowania biznesplanu obejmującego inwestycję związaną z nabyciem ośrodka narciarskiego oraz jego doposażenia w niezbędne maszyny i urządzenia; analiza efektywności inwestycji; pomoc przy kompletacji dokumentacji wymaganej przez wybraną instytucję finansową współfinansującą projekt inwestycyjny.


Zakres prac: współpraca i pomoc w przygotowaniu analizy ekonomicznej inwestycji związanej z wybudowaniem elektrowni węglowej i produkcji energii elektrycznej (6 bloków energetycznych o mocy 24 MWh każdy); ocena kilku wariantów efektywności inwestycji pod względem między innymi zmiany cen, ilości, nakładów (na bazie przygotowanej analizy podjęto decyzję o kontynuowaniu inwestycji).

Zakres prac: konsultacje w zakresie zmiany struktury finansowania zewnętrznego spółki; badanie możliwych wariantów finansowania aktywów oraz budowy kapitału obrotowego.


Zakres prac: analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz pomoc w przygotowaniu prognoz finansowych; przygotowywanie raportów o wykonaniu planów wraz z ich oceną i rekomendacją podjęcia stosownych rozwiązań i/lub czynności zmierzających do poprawy bieżącego stanu; ocena projektu inwestycyjnego związanego z wydzieleniem odrębnego obszaru działalności spółki (w tym analiza efektywności procesu); pomoc w pozyskaniu środków pieniężnych niezbędnych dla finansowania kapitału obrotowego; bieżące analizy obejmujące rozwiązania z zakresu rachunkowości zarządczej i finansów.

Zakres prac: badanie bieżącego standingu finansowego; współpraca i pomoc w przygotowaniu prognoz finansowych; bieżące raportowanie o wykonaniu planów wraz z ich oceną i rekomendacją podjęcia stosownych rozwiązań w przedsiębiorstwie działającym w branży transportowej; ocena efektywności inwestycji związanych z taborem samochodowym; pomoc w pozyskaniu środków pieniężnych niezbędnych dla finansowania kapitału obrotowego; bieżące analizy obejmujące rozwiązania z zakresu rachunkowości zarządczej i finansów.


Zakres prac: analiza standingu ekonomiczno-finansowego; przygotowanie systemu planowania i rozliczania działalności handlowej; pomoc w przygotowaniu prognoz finansowych; raportowanie o wykonaniu planów wraz z ich oceną i rekomendacją podjęcia stosownych czynności zmierzających do poprawy bieżącego stanu; analiza efektywności inwestycji związanej z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa; analiza opłacalności budowy hali magazynowej; pomoc w pozyskaniu środków pieniężnych niezbędnych dla finansowania kapitału obrotowego; bieżące analizy obejmujące rozwiązania z zakresu rachunkowości zarządczej i finansów.

 Kontakt

Napisz do nas!

adres

Gospodarcza 24
32-600 Oświęcim

Telefon

+48 607 714 186